Küreselleşme üzerine

ULUSALCI SOLUN UZUN HAVASI

8 Şubat 2009 günü Hürriyet Gazetesi’nin 18. sayfasında Yalçın Bayer’in “Yeter Söz Milletin” köşesinde yayımlanan “Küreselleşme ve Emperyalizm” başlıklı (Osman Akgün’den alınan) bir mektup, bu konuda kapsamlı bir açıklama veriyor. Şöyle:

“Emperyalizmin Türkçesi sömürgeci, talancı, çalan demektir. Sömürgeci, talancı hırsızlar, bir devlet organizasyonuyla karşımıza çıkıyorsa buna emperyalizm denir. Sömürgeci, talancı hırsızlar, uluslararası şirketler ve örgütler olarak karşımıza çıkıyorsa bunlara küreselci denir.

Yani küreselci demek, emperyalizmin özelleştirilmiş hali demektir. Küreselciliği ve özelleştirmeyi savunan, bu nedenle hırsızlığı savunur. Türkiye’de küreselciler arttıkça, hırsızlık, ahlâksızlık, fuhuş, soygun, dinden, imandan, özden sapma artmıştır.

Küreselcilik, paraya tapan devletlerin yerine paraya tapan, dini imanı olmayan uluslararası şirketleri getirmiştir. Küreselleşme dünya üzerinde yaşanmakta olan hukuksuzluğun, keyfîliğin, güçlü olanın her türlü rezilliği yapma hakkının meşrûluğunun benimsenmesidir. Küreselleşme, dünya uygarlığının sonudur, insanlığın ve kültürün yok oluşunu getirir.” (Osman Akgün’den)

UZUN LÂFIN KISASI

Şairi o güzel havalar mahvetmişti; 20. Yüzyıl sosyalizmini de anti-emperyalizm mahvetti: Onu ulusalcı sola dönüştürdü.

Emperyalizmi olduğu kadar sosyalizmi de ulus devlet temellendiriyordu. Şimdi ulus devletlerin sönümlenmesine, dolayısıyla sosyalizmin de, emperyalizmin de devre dışı kalmasına yol açan küreselleşme, yepyeni bir komünizmin döl yatağı durumuna geliyor.

Sanayi çağı için öngörülen sosyalist devrim, komünizme geçiş dönemi olarak, “Bilgi Çağı”nda gerekirliğini yitiriyormuş gibi görünüyor. Kapitalizm ile komünizm arasındaki geçiş dönemi, Sanayi Çağında, sosyalizm ya da proleterya diktatorası olarak düşünülüyordu. Şimdi bu geçiş dönemini, küreselleşme simgeliyor.

Sanayi çağındaki sınıfların varlığı, küreselleşme döneminin başlangıç evrelerinde de sürüyor. Bu sınıflar, komünizmde sönümlenecek. Komünizmde işçi sınıfı da var olmayacak. İşçi sınıfı var oldukça, komünizm var olmayacak.

Geçiş dönemi olarak sosyalizmin yerini, geçiş dönemi olarak küreselleşme alıyor. Proleterya diktatorasının yerini, işçi sınıfının sönümlenme süreci alıyor. Komünizmde işçi sınıfının ve burjuvazinin yerini, varlığını sürdürebilen bütün toplumsal gruplarla birlikte, küreselleşmiş insanlar alıyor.   Üretim araçları özel mülkiyetinden yoksunlaşma, söz konusu olabileceği kadarıyla, Bilgi Çağının küreselleşmiş insanları arasında, Sanayi Çağının çeşitli toplumsal grupları arasında yol açtığı trajik sonuçlara yol açmayacaktır.