KIZILCIK yazıları

Küreselleşmenin neresindeyiz?, Sayı 1, Ocak 2000.

Kızılcık keyfi, Sayı 3, Mayıs 2000.

Milliyetçilik ve emperyalizm, Sayı 6, Şubat 2001.

İnadına bireşim, inadına katılım, Sayı 7, Nisan 2001.

'Ya sosyalizm, ya barbarlık’, Sayı 9, Ekim 2001.

Küreselleşme ve "İmparatorluk", Sanat-Kültür-Kitap, Sayı 10, Aralık 2001.

Aybar için, Sayı 15, Ocak/Şubat 2003.

Ulusalcı sol nelere kaadir, Sayı 24, Mayıs/Haziran 2005.

Felsefe ve edebiyat arasında Selahattin Hilav (1928-2005), Sanat-Kültür-Kitap, Sayı 25, Ekim/Kasım 2005.

Hiç bir devrim kendi çağını aşamaz, Sayı 28, Kasım/Aralık 2006.

Küreselleşme üzerine, Sayı 36, Bahar 2009.