IMG_0009-smallSavaş mı? Niye? (KIZILCIK)
Daha vakti değil mi?
Neresini düzeltmeli?
Suçlular ve güçlüler

Hayat ağacı

'Ya sosyalizm, ya barbarlık' (Kenan Somer)

Çıkış yolları hakkında notlar (İzzettin Önder)

Savaş rüzgârları, dünya ve Türkiye ekonomisi (Arslan Başer Kafaoğlu)

Demokratik parlamenter sistem kendisini denetleyemiyor (Prof. Dr. Zafer Üskül)

'Ulusal güvenlik' ve demokrasi (Yavuz Alogan)

Ve Recep ve Tayyip ve Erdoğan, Zurnanın zırt dediği yer (M. Turgay Yerlikaya)

Sosyal demokrasinin encamı (Hüseyin Hasançebi)

'İnsanca yaşamak' neyin nesi? (Tektaş Ağaoğlu)

AB ülkelerine geçen yaz ne getirdi? (Gaye Yılmaz)

'Yeni ekonomi': Bir mitin çöküşü (Ahmet Hamdi Dinler)

Küreselleşme kültü (Yalçın Yusufoğlu)

Devrim ve karşı-devrim (Mehmet Özgen)

Kadın buluşmaları. Batman buluşması (Zübeyde Atay Tüfekçi)

Dünyada ekonomik kriz derinleşiyor (PACE Sendikası)

Karmaşık ve ucu açık bir savaş için bu inat neden? (özet) (Fidel Castro)

ABD'ye saldırı, savaş ve dünya solu

Yugoslavya'da olanlar ve kahve dövücüsünün hınk! deyicileri

ÖDP (Hüseyin Hasançebi)

sanat-kültür-kitap
Evrenin efendileri?

Belge
Sermaye, Kuzey-Güney ya da zengin-yoksul ülke ayrımı yapmıyor, MESS'den Birleşik Metal-İş Sendikasına (PACE; MESS)

Tarihten
'Yeni bir dünyanın önsezisini' dile getirdi. Fourier'nin güncel yönü