Kürtler ne istiyor?

Bu soruya aranan cevap döndü dolaştı, onca bâdireden sonra ve yeni bâdireler ortasında geldi, “Ana dilde eğitim”e dayandı. Çok doğal. “Kürt sorunu” diye bir sorun varsa bu topraklarda, sorunun özü de, özeti de ana dilde eğitimdir.

Kürtlerin ana dili sorunu, Kürt olsun ya da olmasın yurtdaşların Kürtçe öğrenmeleri için orda burda seçmeli derslere cevaz verilmesi, şu veya bu üniversitede Kürt dili/edebiyatı/kültürü, vb... enstitüsü, kürsüsü filan kurulmasıyla çözülecek sorun değildir.

Kürtçe eğitim doğrudan siyasî sorundur. Siyaset düzleminde çözülür: Kürdün Türkle, Türkün Kürtle bir arada yaşaması bağlamında sorunun kardeşçe çözülmesiyle.

İzale-i şuyu!

Ana dilde eğitime hayır demek, Kürt sorununu çözümsüzlüğe mahkûm etmek ya da çözümü barbarlıkta aramayı sürdürmektir. Ana dilde eğitime evet deyip de çözümü parça bölük yerel idari uygulamalarda aramak... MIŞ gibi yapmak olur.

Sonu kaostur.