Ahmet Hamdi Dinler'e veda

ahmet-hamdi-dinlerAhmet Hamdi Dinler'i 18 Ağustos 2018'de kaybettik.

Kızılcık yazıları:

İstikrar programı ve tarımda tekelleşme, Sayı 8, Haziran/Temmuz 2001.

"Yeni Ekonomi": Bir mitin çöküşü, Sayı 9, Ekim 2001.

Yerel ve uluslararası sermaye kıskacında tütün ve şeker yasaları, Sayı 18, Kasım/Aralık 2003.

Demokratik özerklik önerisiyle bir diyalog, Sayı 45, Kasım/Aralık 2011. (Demet Dinler ile birlikte)