Dolar

yenimodel-sermaye-bw-cr“Ekonomik kriz kapıda”!

İşçi, emekçi, düşük gelirli toplum çoğunluğu korku içinde…

Esnaf kafası.

Sanki kriz onun kriziymiş.

“Göndersin şu papazı da kriz olmasın.”

Bize ne?

Cümle sol-sağ bu durumdayız.

Gelirimizin yarısını kaybetmeye razıyız, allah saklasın, ya işsiz kalırsak.

Dünden bugüne Türkiye’de her şey yerli yerinde, ama Dolar fırladı!

Kim yapıyor bunu?

“Sermaye Sınıfı”…

Sermaye dediğimiz “bulut” gibi bir şey.

Adını koyalım, mali sermaye…

Gösterelim; TÜSİAD içindeki en büyükler.

Bankası olanlar.

Beş-on aile.

110 milyar dolar…

Dolar yükseldikçe o kazanıyor; dolar mevduatı var.

Düşse de gene o kazanıyor; ithalata dayalı fabrikası var.

Kriz olursa işsiz kalırmışsın, öyle mi?

Sen de işgal edecek bir fabrika bulursun elbet.

İtalyan işçileri vaktiyle yapabilmişti.

Senin de –bilmiyorsan eğer– öğrenecek;

biliyorsan eğer ders alacak bir tarihin var.

Daha ne istiyorsun kardeşim?