Soğuk savaş!

carter-brejnev-saltII-crABD ile Rusya nerede karşılaşıp selamlaşsalar küreselleşme deniyor, dünya barışı deniyor.

Karşılaştıklarında birbirlerine yan baksalar, küskünmüş gibi yapsalar, soğuk savaşa geri dönüldüğü söyleniyor.

Besbelli çok sevmişiz “soğuk savaş”ı…

İlgisi yok. Soğuk Savaş başka bir şeydi.

Kapitalizm ile sosyalizm arasında bir savaştı.

Bir tür sınıf savaşıydı.

Kutuplaşma kapitalist ve sosyalist sistemler arasındaydı.

Bugünkü savaş ise, ticaret savaşı, pazar savaşı, bütün ekonomilerin kaymağını yiyen mali sermayeye karşı sınai sermayenin savaşıdır.

Soğuk Savaş, özelliği belirsiz savaşları bile sınıf savaşına çeviriyordu. Uluslaşma savaşları yoksul köylü ve millî sermaye ittifakına dönüşerek sosyalizme göz kırpan kurtuluş süreçleri yaratıyordu. Soğuk Savaş, Avrupa’da neredeyse bir iç savaş şeklini alıyor, emek sermaye yüzleşmesi oluyordu.

Soğuk Savaş, felsefe ile, siyaset ile, ideoloji ile, spor ile, kültür ile, propaganda ile yürütülen bir savaştı; silah kullanılmıyordu, silah sadece savaştan caydırmak için kullanılmaktaydı. Soğuk savaşta belirsizlik ve kaos yoktu. İki kutup arasında kalanlar bile “bağımsızlar hareketi” diye netlik kazanıyordu.

Keşke Soğuk Savaş’a dönebilsek; bugünkü gidişattan çok daha iyi olurdu.

Gidişat kötüye…