İyilik

ses-grev-bw-crC.Başkanı Erdoğan hükümetten Baroları ve Tabip Odalarını dağıtan bir yasa çıkarmasını istedi. Barolar ve odalar şiddetle karşı çıktılar.

Erdoğan’ın bu talebine, sol hareketin gelişmesine yapacağı katkıyı çözümlemeden, Türkiye solu da karşı çıktı.

Oysa hayırlı bir adımdır; desteklenmesi ve derinleştirilmesi  gerekir.

Çok kısa açıklayalım: Türk burjuva modernleşmesi “sivil topluma” el koyarak kendi gelişimini garantilemiştir. Bunu, mesleklerin kitlesini peltemsi, yularını kavi tutarak yapmıştır. Kurduğu bu yapının ömrünü, kamu imtiyazlarını sınırlı kullanma imkânını bağışlayarak uzatmıştır.

Bir asır boyu tanık olduğumuz , işte budur.

Diyanet budur, Ticaret ve Sanayi Odaları budur, TOBB budur, Baro budur, TESK budur, diğer meslek odaları da budur…

Öğretmenlerin odası yok, böyle bir dertleri mi var!

TTB yoksa “SES” de mi yok!

“Oda türü” mesleki örgütlenmeler Türkiye’de tarihen, bilgi üretmeyen, gelişme üretmeyen, sınıfsal herhangi bir dinamizm yaratmayan, birbirine karşıt olmasa da sınıf bölümlerini kastlaştıran, sadece bir iç dayanışma yaratan masonik yapılar olmuşlardır.

Dağıtılacaksa, bu yapının yerle bir edilmesinde fayda vardır.

“Sivilleşme”de fayda aranacaksa, bu yolda aranmalıdır.

Bu yol yürünürse, meslek örgütleri, gücünü üyesinin sınıfsal pozisyonundan alan sendikalara dönüşebilecektir.

Kötü komşu insanı mal sahibi yapar misali; hazır başlatılmışken,

“oda örgütlenmesi” denilen “kafes”in dışına çıkmak gibi tarihsel bir fırsat, sonuna kadar değerlendirilmelidir.